Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 17
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: AGENA Reality s.r.o. » Jak prodat?

Jak bezpečně prodat nemovitost

Prodávat si nemovitost sám, nebo s realitní kanceláří?

  • Pouze ten, kdo je řádně odborně erudován, je schopen BEZ RIZIKA realizovat pro sebe nebo pro ostatní jako zprostředkovatel, koupi, prodej či pronájem bytu, domu, pozemku.
  • Pouze ten, kdo se trhem nemovitostí zabývá soustavně, může rozpoznat, zda je nemovitost k prodeji, či pronájmu reálně naceněna. Informace získané pouze z médií nemohou BEZ RIZIKA řešit komplikovanou problematiku prodeje, koupě a pronájmu realit.

  • Pouze prostřednictvím spolupráce odborníků jako jsou realitní makléři, právníci, technici a další, je možné optimálně realizovat prodej, nákup, či pronájem nemovitostí. Laik nemůže BEZ RIZIKA, ani při využití dnešních internetových nástrojů, dosáhnout realizace za reálnou tržní cenu.

  • Pouze řádně uzavřená zprostředkovatelská smlouva zajišťuje loajalitu spolupracujících odborníků. Odborník je odpovědný ze zákona za jím poskytované služby. Realizovat realitní obchod pouze prostřednictvím internetu "elektronicky" není BEZ RIZIKA.


Exkluzívní zprostředkovatelská smlouva s realitní kanceláří – je to výhodné?

Jednoznačně doporučujeme uzavřít smlouvu o výhradním zastoupení, resp. smlouvu, kdy svoji nemovitost budete prodávat výhradně prostřednictvím jedné realitní kanceláře, nikoli s více zprostředkovateli. To ovšem neznamená, že takovou smlouvu podepíšete s první realitní kanceláří, do které vstoupíte. Výběr té správné bude totiž  klíčem pro úspěšnou realizaci úspěšného prodeje.

Při výběru realitní kanceláře platí obdobné zásady jako u jiných služeb. Jedním z běžných atributů jsou např. reference od klientů dané společnosti. Nejlépe samozřejmě od osob, které znáte a jejichž úsudku důvěřujete. Kancelář by každopádně měla mít své stálé sídlo, provozní hodiny, oprávnění k činnosti, pojištění, několikaletou historii, odpovědnou osobu apod. Měla by Vás zajímat hlavně praxe a vzdělání toho, kdo pro Vás bude pracovat. Obecně platí, že nevzdělaný člověk si často neuvědomuje jaká rizika ho, resp. jeho klienta mohou při prodeji potkat. 

V neposlední řadě je důležité, jaký dojem na Vás udělá návštěva realitní kanceláře nebo jak se chová reprezentant kanceláře na úvodní schůzce. Vodítkem může být i to, zda je kancelář členem profesního sdružení jako je například Asociace realitních kanceláří České republiky. Pokud se jedná o zdůvodnění názoru, proč máte svěřit prodej pouze jedné společnosti, pak je to zejména proto, že se bude takové zakázce plně věnovat. Každopádně však věnujte pozornost textu smlouvy, kterou s realitní kancelář podepisujete.  Pokud v textu smlouvy něčemu   nerozumíte, pak se poraďte třeba s právníkem.

Obavám některých klientů, že když podepíší výhradní smlouvu a realitní kancelář pak dle nich nevyvíjí žádné potřebné aktivity k nalezení kupujícího, lze předejít zejména tím, že do smlouvy (pokud to tam již není uvedeno) si klient po dohodě s realitní kancelář doplní např. povinnost v určité periodě (např. 14 dní) informovat klienta o činnosti realitní kanceláře směřující k prodeji. Požadovaný rozsah i kvalitu služeb realitní kanceláře může garantovat jen vzájemně jasně vymezený smluvní vztah mezi oběma stranami daný výhradní zprostředkovatelskou smlouvou. Asociace realitních kanceláří ČR dala svým členům k dispozici formulářovou zprostředkovatelskou smlouvu, která řeší podmínky spolupráce realitní kanceláře a klienta a je smlouvou výhradní.


Argument některých klientů "čím více realitních kanceláří, či zprostředkovatelů prodává moji nemovitost, tím lépe", může znít logicky... Ale to jen na první pohled. Nabídky realitních kanceláří se z velké části soustřeďují na několik celostátních a regionálních internetových serverů. Jestliže prodávající zadá svoji nabídku několika realitním kancelářím (někdy i bez uzavření jakékoli smlouvy s argumentem, až mi seženete kupujícího, pak vám zprostředkovatelskou smlouvu podepíšu, což je dnes v rozporu se zákonem o realitním zprostředkování a  realitní kanceláře na to ani nemohou přistoupit), ocitne se nabízená nemovitost v inzerci vícekrát a často za různou cenu a s jinými informacemi. Pro toho, kdo v dané lokalitě hledá např. byt či rodinný domek je to velmi negativní signál. Pro realitní kancelář, která nemá s klientem podepsanou exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu tato skutečnost znamená, že pravděpodobnost uzavření obchodu prostřednictvím této kanceláře a tudíž i dosažení odměny v podobě provize, je velmi nejistá. Proto v takovém případě nejsou realitní kanceláře motivovány vyvíjet maximální úsilí najít kupujícího, neboť je velmi pravděpodobné, že se každé takové kanceláři vynaložené náklady nevrátí. Pro potenciální kupce se stává taková realitní kancelář za určitých okolností problematická, neboť v případě projeveného vážného zájmu mu zprostředkovatel není schopen koupi nemovitosti zajistit, protože tato mohla být mezitím prodána prostřednictvím jiné realitní kanceláře. Taková nejistota může kupujícímu způsobit nemalé komplikace např. při vyřizování hypotéky.